Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige värd för givarkonferens om den humanitära situationen i Jemen

Publicerad

Den 3 april samarrangerar Sverige för andra året i rad en givarkonferens i Genève om den allvarliga humanitära situationen i Jemen. Konferensen leds av FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, Sveriges vice statsminister Isabella Lövin och Schweiz vicepresident Ueli Maurer. Målet för konferensen är att samla in närmare tre miljarder USD för att bemöta de mest akuta behoven i Jemen. En prioriterad fråga är också att hitta en lösning på svårigheterna att få tillträde till landet för humanitära insatser.

Jemen är idag världens värsta humanitära kris. Två tredjedelar av befolkningen är i behov av humanitärt bistånd. Sveriges verkar aktivt i FN:s säkerhetsråd och andra relevanta fora för att minska lidandet. För andra året i rad kommer Sverige därför att stå medvärd till givarkonferensen för Jemen. Isabella Lövins deltagande är ett uttryck för Sveriges starka engagemang för att lindra humanitära kriser, inte minst med fokus på att stärka kvinnors deltagande, skydd av barn och respekten för internationell humanitär rätt.

- Vårt främsta mål är naturligtvis att samla finansiellt stöd för att möta de mycket stora behoven i Jemen. Det är också oerhört viktigt att omedelbart säkra humanitärt tillträde, understryker Isabella Lövin.

FN:s humanitära appell visar att behovet av hjälpinsatser har ökat sedan förra årets nivå på 2,1 miljarder USD och är nu uppe i 2,96 miljarder USD. För 2018 har Sverige redan bidragit med 220 miljoner kronor. Sverige kommer också inom kort att betala ut tre miljoner kronor i stöd till FN:s verifikations- och inspektionsmekanism för Jemen (UNVIM). Detta kommer stärka organisationens förmåga att genomföra inspektioner. Ökat finansiellt stöd är endast en tillfällig lösning – en bred och inkluderande politisk lösning krävs för att uppnå hållbar fred och utveckling i Jemen.

Konferensen direktsänds på UN-TV .

Läs mer om konferensen här 

 

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.