Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Infrastrukturministern kollar in nästa generations resor och transporter i Göteborg

Publicerad

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besöker Lindholmen Science Park i Göteborg den 14 mars för att ta del av den senaste tidens innovationer inom automatiserade fordon och system.

Förarlösa sopbilar, personbilar som kör själva och elektrifierade lastbilar utan hytt är några av de innovationer som gör dagens transporter smartare och mer resurseffektiva.

Regeringens strategiska samverkansprogram Nästa generations resor och transporter har prioriterat ett flertal insatser inom digitalisering och automatisering. På eftermiddagen den 14 mars kommer infrastrukturminister Tomas Eneroth att ta del av flera innovationer inom området uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon och system.

  • 14.00 Einrides T-pod – svenskt bolag som tillverkar elektrifierade lastbilar utan hytt
  • 14.15 Drive Me – en forskningsplattform om självkörande bilar initierad av Volvo Cars
  • 14.35 Zenuity – Volvo Cars och Autolivs gemensamma utvecklingsbolag för självkörande bilar
  • 15.30 Demonstration av självkörande sopbil från Volvo Group – där föraren går utanför sopbilen och slipper hoppa in och ut ur bilen

Journalister har möjlighet att vara med under hela eller delar av eftermiddagen. Föranmälan krävs.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.