Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Viktiga steg framåt i arbetet med att stoppa våld mot barn

Publicerad

Mer medel till det globala arbetet mot våld mot barn och ett utökat engagemang från flera länder blev resultatet av det historiska toppmötet ”Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit”, den 14–15 februari i Stockholm. Mötet samlade ministrar från 38 länder, ungdomsdelegater och högnivårepresentanter från FN-organ, civilsamhället, akademin och näringsliv.

Toppmötet, som arrangerades av Sveriges regering tillsammans med Globala partnerskapet mot våld mot barn och WePROTECT Global Alliance, samlade totalt 386 deltagare från 67 länder. Under mötet presenterades flera nya globala initiativ i arbetet med att förebygga och stoppa våld mot barn.

– Jag är glad och stolt över att så många internationella ledare på högsta nivå samlades här i Stockholm. Det visar att vi äntligen har börjat ta frågan om våld mot barn på allvar. Dessutom ser fler och fler länder och organisationer kopplingen mellan våld mot kvinnor och våld mot barn vilket är en förutsättning för långsiktiga resultat, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Sverige var det första landet att ansluta sig till Globala partnerskapet mot våld mot barn som ett så kallat vägvisarland (pathfinding country). Dessa länder påvisar framgångsrika lösningar för att eliminera våld mot barn i olika miljöer, från familjen till samhället i stort. Under konferensen tillkännagav Japan och Förenade Arabemiraten att de följer Sveriges initiativ och åtar sig att bli vägvisarländer.

Dessutom annonserade Japans vice utrikesminister Manabu Horii att landet skänker 6 miljoner dollar till the Fund to End Violence Against Children.

– Vi som har makt att förändra situationen för barn måste visa mod och ta ansvar. En värld där barn växer upp utan våld är möjlig. Men ska vi se till att det händer så måste vi göra det tillsammans, regeringar, företag, organisationer och FN-organ. Under toppmötet tog vi flera rejäla kliv i rätt riktning, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

En gemensam proklamation från Sveriges regering, Globala partnerskapet mot våld mot barn och WePROTECT Global Alliance finns att läsa här

Om Globala partnerskapet mot våld mot barn
Globala partnerskapet mot våld mot barn lanserades i juli 2016 och är ett gemensamt initiativ från ett antal regeringar, Unicef, WHO med flera, för internationell samverkan mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och andra aktörer för att uppnå förändring. Initiativet är kopplat till de globala målen i Agenda 2030, särskilt mål 16.2 om att förebygga och stoppa våld samt exploatering av barn.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00