Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill göra det svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg

Publicerad

Enskilda företag används allt oftare av kriminella inom den organiserade brottsligheten. Företag kan bli kapade eller oavsiktligt användas för att göra affärer med kriminellt uppsåt. Nu ska det försvåras genom att Bolagsverket ökar kontrollerna redan vid registrering av olika företagsuppgifter. Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utveckla metoder som ska göra det svårare för kriminella att använda företag för att begå brott.

Som en del i regeringens satsningar mot den organiserade brottsligheten vill regeringen att kontroller sker redan vid uppstart och registrering av företag i ett tidigare skede. Det blir då svårare att använda företag för att begå brott och den tid som företag kan användas i ett sådant syfte minskas.

- Vi har gett Bolagsverket i uppdrag att vässa sina metoder för att kunna avslöja företag som används i kriminell verksamhet. De personliga och ekonomiska konsekvenserna för en enskild företagare som till exempel har fått sitt företag kapat kan vara förödande. Det är därför nödvändigt att göra det svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Bolagsverket ska i dialog med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och näringslivet utveckla metoder och arbetssätt för att utöka kontrollerna vid registrering av olika företagsuppgifter. Det kan handla om nyregistrering av företag, ändring av företrädare av företag eller vid inlämnande av årsredovisning. I uppdraget ska även hänsyn tas till regeringens arbete med att förenkla för företagen genom bland annat mer digitala myndighetskontakter.

- Det ska vara lätt för de företag som vill göra rätt samtidigt som digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara bland annat när det gäller att se mönster och avvikelser, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Uppdraget ska delredovisas senast den 10 juni och slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2018.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Förstärkt organisation vid Bolagsverket

På Bolagsverkets avdelning för företagsregistrering startas den 1 mars 2018 en ny enhet vars primära uppgift är att registrera ärenden till registret över verkliga huvudmän och registret mot penningtvätt. Enheten ska även ansvara och samordna Bolagsverkets arbete med ekobrottsfrågor.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter