Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Nytt stöd till civilsamhället för att arbeta mot segregation

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om två nya förordningar. Den ena möjliggör för det civila samhället att ansöka om medel för att långsiktigt minska och motverka segregation. Den andra syftar till att stödja ökad samordning och kunskaps- och metodutveckling i kommuners och landstings arbete mot segregation.

Ideella föreningar och stiftelser gör en viktig insats för att lyfta individer och bryta segregationen. De kompletterar myndigheters och kommuners insatser. Det civila samhället kan nå nya och delvis andra målgrupper än offentliga aktörer. Inte minst spelar civilsamhällesorganisationer en viktig roll i arbetet för att upprätthålla och stärka demokratiska värderingar i det svenska samhället, för att bidra till demokratisk delaktighet samt ökad trygghet genom olika former av lokal samverkan.

– Civilsamhället spelar en viktig roll i arbetet mot segregation. Jag är glad att vi äntligen riktar ett långsiktigt stöd till civilsamhället så att de inte behöver jobba utifrån ettåriga projekt. De kommer nu kunna söka medel för att genomföra fleråriga insatser vilket är ovanligt, säger Ibrahim Baylan.

Stödet till kommuner och landsting förändras också i och med dagens regeringsbeslut. Förändringen syftar till att stärka långsiktigheten i arbetet för att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå genom stärkt samordning och utveckling av mer beständiga former för arbetet.

Presskontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Det nya statsbidraget

Det nya statsbidraget innebär att det under 2018 kommer att betalas ut 53 miljoner kronor och från och med 2019 och framöver 75 miljoner kronor årligen. Bidragen kommer att fördelas av Delegationen mot segregation (Delmos).