Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Miljonstöd till insatser kring barn och unga med psykisk ohälsa

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor i statsbidrag under 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Samtidigt beslutar regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag på totalt 360 miljoner kronor för att stärka bemanningen inom den sociala barn och ungdomsvården.

– De barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten tillhör i många fall de mest utsatta i vårt samhälle. Att under uppväxten utsättas för svåra händelser och livsvillkor ökar risken för att barn utvecklar psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att socialtjänstens personal har goda förutsättningar att möta barn och unga med psykisk ohälsa, säger ansvarig minister Åsa Regnér.

Kommunerna ska bland annat använda medlen för kompetensutveckling bland personal för att öka förutsättningarna för att riskfaktorer som leder till psykisk ohälsa uppmärksammas. Personal ska också arbeta mer med att motivera barn och unga att söka hjälp från hälso- och sjukvården.

Medlen ska också användas för att stärka samverkan mellan kommuner och landsting i de fall barn och unga behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Socialstyrelsen får också i uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Totalt 360 miljoner kronor ska fördelas till kommunerna under 2018. För de medlen ska kommunerna rekrytera fler socialsekreterare, arbetsledare och administratörer för att frigöra tid åt socialsekreterarnas myndighetsutövande.

Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet och aviserades i höstbudgeten för 2018.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter