Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern till Bryssel

Publicerad

Torsdagen den 30 november deltar närings- och innovationsminister Mikael Damberg på Konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel. På dagordningen står europeisk industripolitik och beslut om den Digitala portalen, en plattform för att hjälpa företag och medborgare inom EU att få korrekt information om regler och problemlösningstjänster på EU:s inre marknad.

Genom Digitala portalen ska man också kunna genomföra administrativa förfaranden elektroniskt och från en annan medlemsstat, till exempel ansöka om personbevis, registrera ett fordon eller registrera ett företag.

– Den digitala portalen kan bli ett viktigt verktyg för att främja handel och underlätta gränsöverskridande aktiviteter för både människor och företag. Inom industripolitiken ska Sverige föra fram behovet av fokus på innovation för att hantera samhällsutmaningar och ökad konkurrenskraft, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

I samband med resan kommer närings- och innovationsministern också att träffa styrelsen för den europeiska läkemedelsorganisationen EFPIA som representerar 1 900 läkemedelsföretag i Europa. Regeringen genomför just nu omfattande insatser för att stärka Sverige inom life science området.

– Sverige är ett ledande life science land och vi ska fortsätta stärka vår attraktivitet för företag att vilja forska och producera läkemedel här. Sverige måste vara på tårna, inte minst med tanke på de effekter som Brexit kan tänkas få för EU:s läkemedelsföretag, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.