Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fossilfria transporter i fokus när infrastrukturministern besöker Gävle

Publicerad

Imorgon 8 november reser infrastrukturminister Tomas Eneroth till Gävle. Han ska bland annat besöka Sandbacka Science Park samt få en provtur med Ernst express fordon för tunga transporter på elväg E16. Fokus för besöket är fossilfria transporter.

Program

10.00 Information från Ostkustbanan

12.30 Dialog kring Trafikverkets förslag till nationell plan

14.30 Mottagning på Sandbacka Science Park

15.00 Provtur med ett av Ernst express fordon för tunga transporter på elvägen.
Tid för media.

16:00 Dialog kring fortsatt kommersialisering av elvägen

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Adriana Haxhimustafa.

Om regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringen pekar genom samverkansprogrammen ut fem svenska styrkeområden där vi tillsammans med partners investerar i framtiden. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Genom att samverka och kraftsamla kring innovationsinsatser, får Sverige ut mesta möjliga resultat utifrån de resurser som satsas. De fem samverkansprogrammen är:

• Nästa generations resor och transporter
• Smarta städer
• Cirkulär och biobaserad ekonomi
• Life science
• Uppkopplad industri och nya material

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter