Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta straff för illegala vapen och handgranater

Publicerad

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om skärpta straff för bland annat grovt vapenbrott. Straffskärpningarna innebär att personer som grips med skarpladdade vapen i princip alltid kommer att häktas direkt i avvaktan på rättegång.

De senaste åren har antalet fall av dödligt våld där skjutvapen har använts ökat, särskilt i samband med konflikter i kriminella kretsar. Det har också blivit vanligare med illegal användning av handgranater och andra explosiva varor. För att motverka den här utvecklingen föreslår regeringen att minimistraffen höjs för bland annat grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Straffskärpningarna gör att huvudregeln kommer vara att den som påträffas med ett skarpladdat vapen ska häktas i avvaktan på rättegång och det ger också polisen tillgång till nya viktiga verktyg som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

Minimistraffen för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor fördubblas från fängelse i ett år till fängelse i två år. Minimistraffen för de synnerligen grova brotten höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Vissa andra justeringar av straffskalorna föreslås också.

Straffskärpningarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Prop. 2017/18 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff
för de grova brotten

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh