Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stora satsningar på vård och socialtjänst i budgeten

Publicerad

Idag presenteras flera stora satsningar på hälso- och sjukvården och socialtjänsten som syftar till att förbättra barns och vuxnas hälsa samt stärka insatserna gentemot utsatta grupper. Det handlar om satsningar på den sociala barn- och ungdomsvården, om satsningar på psykiatrin för både barn och vuxna, samt om en satsning på barnhälsovården. Totalt omfattar satsningarna nästan en miljard kronor för år 2018, respektive nästan 1,5 miljarder år 2019 och 2020.

– Det går bra för Sverige – och då kan vi välja om vill vi fortsätta att investera i välfärden och det gemensamma samhällsbygget, eller satsa resurserna på stora skattesänkningar. För regeringen är valet enkelt. Vi väljer att satsa på sjukvården och på socialtjänsten, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Den sociala barn- och ungdomsvården är det yttersta skyddsnätet för barn och unga som lever i mycket utsatta situationer. Det här är en verksamhet som måste fungera väl och ha goda förutsättningar för sitt uppdrag. Inga barn och unga ska behöva fara illa och då måste samhället också kunna stå starkt och redo att rycka in när det behövs, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för socialtjänsten.

Satsningar, som alla ingår i budgetöverenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet:

Satsning 2018, mkr 2019, mkr 2020, mkr
Utökning av satsning på den sociala barn- och ungdomsvården 250 250 250
Satsning på psykiatrin, såväl vuxna som barn 500 1000 1000
Förlängd satsning på barn- och ungdomspsykiatrin 100 100 100
Satsning på barnhälsovården 142 142 142
Summa 992 1492 1492
  • Utökning av satsningen på den sociala barn- och ungdomsvården

Mätningar har visat att socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården lägger för lite av sin arbetstid på att träffa de barn och unga som utreds eller som har insatser från socialtjänsten. Samtidigt har kommuner svårt att rekrytera ny personal. Regeringen gör därför en treårig satsning 2018-2020 för att vända utvecklingen. Satsningen är en utökning av den redan befintliga miljardsatsningen för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården

Tillskottet på 250 miljoner kronor per år ska gå till ökad bemanning och till att förstärka insatserna kring barn och unga som far eller som riskerar att fara illa.

  • Satsning på psykiatrin, såväl vuxna som barn

Regeringen skjuter till en halv miljard kronor extra till psykiatrin 2018, som växer till en miljard kronor 2019 och 2020. Satsningen är tänkt att riktas till både den första linjens vård och den specialiserade psykiatrin, för såväl barn som vuxna. Exempelvis behöver kapaciteten och kompetensen på området stärkas inom primärvården. Detta är en treårig satsning som sker som ett tillskott till de befintliga satsningarna på drygt en miljard kronor årligen.

  • Förlängd satsning på barn- och ungdomspsykiatrin

I vårändringsbudgeten för 2017 tillfördes 100 miljoner kronor för innevarande år för att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri för barn och unga i primärvården. Denna satsning förlängs nu med tre år 2018-2020, med 100 miljoner kronor årligen.

  • Satsning på barnhälsovården

137 miljoner kronor om året satsas i tre år, 2018-2020, för att öka tillgängligheten i barnhälsovården, framför allt för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa. Medlen ska även användas för att utveckla arbetet med information och kommunikation om vacciner, för att kunna utöka vaccinationsgraden hos barn.

Dessutom avser regeringen fatta beslut om att utöka det nationella vaccinationsprogrammet för barn med vaccination mot rotavirus.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.