Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stärker den ekonomiska tryggheten för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Publicerad

Skillnaden i ekonomisk standard mellan personer med sjukersättning (det som tidigare kallades förtidspension) och aktivitetsersättning i form av garantiersättning och löneutvecklingen har ökat under lång tid.

– När Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få ta del av framgången. Den som är långvarigt sjuk och inte kan jobba har länge halkat efter ekonomiskt. Därför förbättrar vi nu för de med sjuk- och aktivitetsersättning genom att höja garantinivån och bostadstillägget. Oavsett vilken vändning livet tar ska du kunna känna en ekonomisk trygghet, inte ha en tillvaro med en ständig klump i magen över hur livet ska gå ihop, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen föreslår reformer på tre olika områden som förbättrar den ekonomiska situationen för personer med aktivitets- och sjukersättning:

  1. Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget höjs från 1 januari 2018.
  2. Skatten sänks för personer med aktivitets- och sjukersättning från 1 januari 2018.
  3. Garantiersättningen höjs med drygt 300 kr från 1 juli 2018.

Vad innebär det i praktiken?
En ensamstående person med enbart garantiersättning, med en boendekostnad om 5 600 kronor i månaden kommer att ha 840 kronor mer att röra sig med per månad. Bostadstillägget ger 470 kr per månad, sänkt skatt innebär 134 kr lägre skatt per månad. Garantiersättningen höjs med drygt 300 kr per månad före skatt. Efter skatt innebär det ytterligare 236 kr per månad i ökad inkomst.

Ungefär 40 procent av personerna med sjuk- eller aktivitetsersättning med bostadstillägg har en boendekostnad som överstiger dagens tak i bostadstillägget om 5 000 kronor. Regeringens förslag sänker den andelen till 25 procent.

Förslaget om höjd garantiersättning innebär högre ersättning till 169 000 personer, varav 95 000 kvinnor och 74 000 män. Cirka 125 000 personer med sjuk- eller aktivitetsersättning har bostadstillägg, varav 66 000 kvinnor och 59 000 män.

Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter