Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Höjd habiliteringsersättning för personer i daglig verksamhet

Publicerad

I höstbudgeten föreslår regeringen att 350 miljoner kronor ska skjutas till kommunernas arbete med att öka motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning.

Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget som ska främja delaktighet i samhället och erbjuds personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller utbildar sig. Habiliteringsersättningen finns till för att uppmuntra till deltagande i den dagliga verksamheten. Ersättningen är frivillig för kommuner att betala ut, men cirka 88 procent av Sveriges kommuner har en habiliteringsersättning.

– Regeringen har konsekvent i tre år satt ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget före orättvisa skattesänkningar. Nu ser vi resultaten, det går bra för Sverige och stora underskott har vänts till överskott. Nu ska Sveriges framgångar komma alla till del, i hela landet. Miljonerna vi skjuter till är tänkta att möjliggöra för kommunerna att höja habiliteringsersättningen och uppmuntra fler kommuner att införa ersättningen, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för funktionshinderspolitiken.

Regeringen kommer också att besluta om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över habiliteringsersättningen och behovet av eventuell lagstiftning på området.

Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Genvägar

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter