Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

En miljard per år till förlossningsvården

Publicerad

Den befintliga satsningen på förlossningsvården utökas med en miljard kronor per år i en femårig satsning, 2018–2022.

Tillskottet ska framför allt användas till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön inom förlossningsvården, för att på så sätt ge en tryggare vård för blivande föräldrar. Pengarna får också användas för insatser inom neonatalvården. Idag anger en majoritet av arbetsgivarna inom förlossningsvården att de har rekryteringsproblem. Insatser för att få fler att vilja arbeta inom förlossningsvården är därför viktiga.
Under året har det också rapporterats om problem med bl.a. platsbrist inom neonatalvården, som lett till att för tidigt födda barn har fått åka till Finland för att kunna få vård.

– Idag är många oroliga för om vården ska finnas där när man får barn. Därför är jag extra nöjd med att vi satsar rejält på förlossningsvården, och att en del av satsningen blir på neonatalvården. Vi investerar för att stärka vårt gemensamma samhällsbygge och göra vården bättre, säger socialminister Annika Strandhäll.

Satsningen sker som ett tillskott till den befintliga satsningen på 400 miljoner kronor per år som planeras pågå till och med 2019. I vårändringsbudgeten för 2017 sköts ytterligare 500 miljoner kronor till, som fördelas under 2017 och 2018. Regeringen har en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som reglerar satsningen, och fokus är på kompetensförsörjningen och bemanningen inom förlossningsvården.

I tidigare budgetpropositioner har också en satsning gjorts på att bygga ut barnmorskeutbildningen.

Satsningen är en del i den budgetöverenskommelse som regeringen har slutit med Vänsterpartiet.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.