Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bostadstillägget höjs för 290 000 pensionärer

Publicerad

Taket i bostadstillägget för pensionärer har inte höjts på tio år. Budgetpropositionen för 2018 innebär att 290 000 pensionärer kommer få ett höjt bostadstillägg med upp till 470 kronor i månaden från och med nästa år. Bland annat föreslås att taket höjs från 5 000 till 5 600 kronor.

– De som varit med och byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen. När Sveriges ekonomi går som tåget ska det också komma alla till del. Den här höjningen kommer öka tryggheten och göra att det är färre som behöver ha ont i magen när hyran ska betalas, säger socialminister Annika Strandhäll.

För pensionärer med låg inkomst är bostadskostnaden ofta den största månadsutgiften. Taket i bostadstillägget har varit oförändrat på 5 000 kronor sedan 2007, trots att hyrorna stigit. Därför föreslås att taket höjs till 5 600 kronor med en 70-procentig ersättning av bostadskostnaden.
För att den ekonomiska situationen ska förbättras även för dem med en lägre bostadskostnad föreslås att ersättningen upp till 5 000 kronor per månad höjs till 96 procent. För pensionärerna med särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs förmånerna i motsvarande grad.

290 000 pensionärer påverkas av höjningen, varav 75 procent är kvinnor. För en ogift pensionär som enbart har garantipension och en boendekostnad på 5600 kronor i månaden innebär förslaget 470 kronor mer i månaden. Regeringen och Pensionsgruppen har sedan tidigare tillsatt en utredning som ser över hela grundskyddet i pensionssystemet. Utredningen kommer i februari 2018 presentera ytterligare förslag för att förbättra för de pensionärer som har det tuffast.

Budgetpropositionen för 2018, som är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, innebär satsningen på bostadstillägget för pensionärer med 655 miljoner kronor årligen. Bostadstillägget, det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet förbättras från och med 1 januari 2018.

Förslagen i detalj:

  • För att bostadstillägget bättre ska täcka de faktiska bostadskostnaderna höjs taket till 5 600 kronor per månad för den som är ogift och 2 800 kronor för den som är gift.
  • För att det fortsatt ska vara lönsamt för den som vill flytta till ett billigare boende ersätts bostadskostnaden i intervallet 5 000-5 600 kronor med 70 procent.
  • För de som har en bostadskostnad under 5 000 kronor föreslås att ersättningsgraden höjs till 96 procent.
  • För att de som får särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd också ska få ta del av förbättringen höjs även dessa förmåner i motsvarande grad. Det innebär att den skäliga bostadskostnaden höjs till 6 620 kronor i månaden för den som är ogift och 3 310 kronor i månaden för den som är gift. Samtidigt höjs den skäliga levnadsnivån med 0,013 prisbasbelopp.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Genvägar

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter