Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Möjligheterna till bevisinhämtning inom EU förbättras

Publicerad

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med lagförslag som förbättrar möjligheterna att inhämta bevis mellan medlemsstaterna i EU. Förslagen förstärker och effektiviserar det brottsbekämpande arbetet.

Svensk domstol eller åklagare får möjlighet att utfärda en så kallad europeisk utredningsorder till en annan medlemsstat. Medlemsstaten ska då hjälpa Sverige med att inhämta bevis om det behövs för att utreda brott i Sverige. På motsvarande sätt ska en annan medlemsstat kunna skicka över en utredningsorder till en svensk åklagare eller domstol för att bevis som behövs i den statens förundersökning eller rättegång ska inhämtas i Sverige.

Regeringen föreslår bland annat att det införs en ny lag om en europeisk utredningsorder.

Lagbestämmelserna, som innebär att EU:s direktiv om en europeisk utredningsorder genomförs i svensk rätt, föreslås träda i kraft den 1 december 2017.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh