Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utökad överenskommelse om förlossningsvården

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om ett tillägg till den befintliga överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Tillägget kompletterar den överenskommelsen som tecknats för perioden 2017-2019. Den omfattar framför allt två delar. Den ena delen reglerar utbetalningen av den satsning på 500 miljoner kronor som regeringen, efter en överenskommelse med Vänsterpartiet, sköt till i vårändringsbudgeten för 2017. Den andra delen identifierar ett antal områden där insatserna behöver utvecklas.

– Förlossningsvården och vården av förlösta kvinnor behöver bli bättre samtidigt som de som jobbar i den måste ges bättre förutsättningar att göra sina jobb. Därför är denna satsning så viktig, säger sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

– Det är bra att vi nu får ytterligare medel för att fortsätta utveckla kunskapsstöd och stärka vårdkedjan utifrån kvinnors behov i samband med graviditet, förlossning och eftervård, säger Anders Henriksson, förste vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

I samband med vårändringsbudgeten aviserades att de 500 miljonerna skulle få användas såväl under 2017 som 2018. Efter dialog mellan SKL och regeringen har detta i överenskommelsen preciserats till att 300 miljoner kronor ska betalas ut under 2017, samt att 200 miljoner kronor ska betalas ut under 2018.

De områden som landsting, myndigheter och andra aktörer identifierat i behov av att särskilt utvecklas är:

• Stärka möjligheterna för barnmorske- och sjuksköterskestudenter att kunna göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

• Delta i det arbete som rör utarbetande av kunskapsstöd för förlossningsvården och eftervården av kvinnan.

• Utbilda vårdpersonal i att förebygga, identifiera, diagnosticera och behandla förlossningsskador hos kvinnan.

• Utveckla vårdkedjan utifrån kvinnans behov i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Även familjens behov ska beaktas. Ett särskilt viktigt område att utveckla är eftervården till kvinnan efter förlossning.

Överenskommelsen har ett tydligt fokus på kompetensförsörjningen inom förlossningsvården, och medlen får bland annat användas till att anställa personal.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.