Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya regler om bevisinhämtning inom EU

Publicerad

I dag har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss som syftar till att förbättra möjligheterna att mellan medlemsstaterna i EU inhämta bevisning i straffrättsliga förfaranden. Förslagen kommer att bidra till att förstärka och effektivisera det brottsbekämpande arbetet.

– Med lagändringen förbättrar vi möjligheterna för de rättsvårdande myndigheterna i Sverige att utreda brott där bevisinsamling måste ske i andra medlemsländer, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Innebörden av de förslag som regeringen presenterar i lagrådsremissen är att en svensk domstol eller åklagare ska kunna utfärda en så kallad europeisk utredningsorder för erkännande och verkställighet i en annan medlemsstat, om det finns bevisning där som behövs för att utreda brott i Sverige. På motsvarande sätt ska en annan medlemsstat kunna skicka över en utredningsorder till en svensk åklagare eller domstol för att bevisning som behövs i den statens förundersökning eller rättegång ska inhämtas i Sverige.

Lagbestämmelserna, som innebär att EU:s direktiv om en europeisk utredningsorder genomförs i svensk rätt, föreslås träda i kraft den 1 december 2017.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.