Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svenska Testbäddar ska locka nya investeringar till Sverige

Publicerad

Regeringen beslutade i dag att ge Vinnova i uppdrag att etablera en nationell samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamhet i Sverige som en del av Testbädd Sverige.

Test- och demonstrationsmiljöer blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med en allt snabbare och en allt mer avancerad utveckling av varor och tjänster. Regeringen arbetar för att Sverige ska fortsätta vara en globalt attraktiv plats för framstående forskning och innovation. Regeringen lanserade Testbädd Sverige för att kraftsamla för innovation och att nya idéer och lösningar testas i Sverige.

Det finns över 100 testbäddar i Sverige men kunskapen om dem är låg och regeringen beslutade i dag att ge Vinnova i uppdrag att etablera en nationell samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamhet i Sverige, verka för framväxten av internationellt särskilt attraktiva test- och demonstrationsmiljöer och även marknadsföra dem till företag och investerare.

– Syftet med Testbädd Sverige är att kraftsamla för att stärka Sveriges konkurrenskraft och för att bättre möta de samhällsutmaningar för en hållbar utveckling vi står inför i dag, säger närings-och innovationsminister Mikael Damberg.

Vinnova ska delrapportera uppdraget den 1 mars 2018 och därefter ska uppdraget rapporteras årligen i deras årsredovisning.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.