Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Samverkansprogrammen tar ny fart genom konferensen Samverkan för innovation

Publicerad

I dag arrangerade Regeringskansliet tillsammans med Formas, Energimyndigheten och Vinnova konferensen Samverkan för innovation med fokus på vägen framåt för regeringens strategiska samverkansprogram. Närings-och innovationsminister Mikael Damberg konstaterar att samverkansprogrammen redan visar resultat och att kraftsamlingen är igång.

– Redan efter ett år ser vi resultat i form av nya samverkansprojekt, testbäddar och inte minst spännande möten där ny kunskap utvecklas och fler hållbara innovativa lösningar skapas, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.


På konferensen samlades 400 personer från offentlig sektor, näringsliv och akademi för att ta avstamp i nästan ett år av produktivitet och kraftsamla det fortsatta arbetet.

Ett syfte med konferensen är att visa upp resultat av arbetet nästan ett år efter lanseringen av regeringens samverkansprogram och staka ut vägen för den fortsatta kraftsamlingen.

Vinnova för just nu diskussioner med en stor mängd aktörer om att starta en första våg av insatser om 700 miljoner kronor som när medfinansieringen är inräknad kommer resultera i en projektstock som uppgår till 1,5 miljarder kronor.


Under året har bland annat följande gjorts inom ramen för samverkansprogrammen:

  • Genom forsknings- och innovationsproposition satsade regeringen 1, 255 miljarder kronor till samverkansprogrammen under de kommande fyra åren och just nu samtalar Vinnova med en stor mängd aktörer om att starta en första våg av insatser om 700 miljoner kronor.
  • Industriforskningsinstituten har samlats i RISE. Det innebär att de nu ungefär motsvarar tyska Fraunhofer.
  • Det statliga riskkapitalet har reformerats. Saminvest är nu igång och de första fonderna fokuserar på att skapa bättre finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden.
  • Testbädd Sverige har lanserats och i dag har regeringen beslutat om att ge Vinnova ansvaret att hålla ihop det svenska testbäddserbjudandet. Uppdraget innebär också att Vinnova ska arbeta med att locka utländska investeringar till testbäddarna.
  • I upphandlingsstrategin uppmanar regeringen myndigheterna att göra innovationsupphandling till en del av myndigheternas verksamhetsutveckling.
  • Stabila offentliga finanser och budgetöverskott har gett utrymme för investeringar i bostäder, välfärd och utbildning. 200 000 fler går till jobbet i dag än i oktober 2014.
  • För att gå från input till inverkan och öka nyttiggörandet av resurser har regeringen gemensamt satsat på FoU så fokuserar även FoI-propen på de tre samhällsutmaningarna och stärker också de ekonomiska incitamenten för universitet och högskolor att samverka med näringslivet.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mer om de strategiska samverkansprogrammen

Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

De fem samverkansprogrammen är:

- Nästa generations resor och transporter
- Smarta städer
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Life science
- Uppkopplad industri och nya material