Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mikael Damberg deltar i Smarta Samtal om socialt entreprenörskap och social innovation

Publicerad

Idag deltar närings- och innovationsministern på ett frukostmöte om socialt entreprenörskap och social innovation som arrangeras av Smarta Samtal i samarbete med Mötesplats Social Innovation vid Malmö Högskola och Norrsken House.

Tid:
Plats: Norrsken House, Stockholm

På mötet samlas investerare, sociala entreprenörer, sektorns företrädare och representanter för akademi med ett gemensamt intresse för hur man skapar en marknad som främjar social innovation och där socialt företagande bidrar till nya lösningar på samhällsutmaningar.

I regeringens arbete för att stimulera företag och möta samhällsutmaningar är det sociala entreprenörskapet och sociala innovationer viktigt. Därför har nyckelmyndigheter som exempelvis Tillväxtverket och Vinnova fått i uppdrag att förstärka sitt arbete för socialt entreprenörskap och social innovation. En effekt av detta är att Tillväxtverket idag lanserar ett nytt Boot Camp för digitala startupföretag som har hållbarhet som affärsidé. Idag lanserar även Vinnova sin kommande utlysning på 15 miljoner kronor för sociala innovationer för minskad segregation.

Regeringen har även tidigare gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att främja innovationsupphandling inom ramen för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri. Nya tekniklösningar och innovationer är nödvändiga för att uppnå samhälleliga mål.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.