Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstärkt satsning på bemanning inom sociala barn- och ungdomsvården

Publicerad

Regeringen förstärker satsningen på ökad bemanning i sociala barn- och ungdomsvården med ytterligare 150 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017. Detta är en nyhet ur budgetöverenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.

− Situationen inom den sociala barn- och ungdomsvården är fortfarande ansträngd men en positiv utveckling har påbörjats. Den nationella samordnaren ser detta vid de återbesök hon gör i kommunerna. Det är angeläget att fortsätta förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att göra ett bra arbete. Därför förstärker vi nu satsningen ytterligare, säger barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, ansvarig i regeringen för socialtjänsten.

I juni 2016 fattade regeringen beslut, efter överenskommelse med Vänsterpartiet, om en satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården under 2016-2019. Satsningen omfattar sammanlagt 210 miljoner kronor per år. För 2017 tillförs nu ytterligare 150 miljoner kronor. Totalt satsar regeringen därmed 360 miljoner kronor i år på ökad bemanning i den sociala barn- och ungdomsvården.

Socialstyrelsen ska följa upp satsningen och redovisa hur kommunerna har använt stimulansmedlen. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 juni 2018 och en slutredovisning senast den 1 juni 2020.

Stimulansmedlen får användas till:

• att öka antalet socialsekreterare
• att öka antalet arbetsledare
• att öka antalet administratörer för att frigöra tid för social-sekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning

Bemanningssatsningen är del av en större satsning på sociala barn- och ungdomsvården, där även kvalitetsutveckling ingår, på totalt 250 miljoner kronor årligen.

Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga

Den 23 mars gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga. Satsningen sträcker sig fram till år 2020, omfattar totalt 30 miljoner kronor och ska stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.