Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tillväxtverket får omställningsuppdrag

Publicerad

Regeringen ger idag, torsdag 9 februari, Tillväxtverket i uppdrag att stötta regioner och kommuner där större varsel och eller annan omställning av näringslivet sker.

- Ett större varsel kan få oerhört stora konsekvenser för en region eller en kommun. Vi har lång erfarenhet av lyckad strukturomvandling i Sverige, men vi har inte varit tillräckligt bra på att samla och föra den kunskapen vidare till de kommuner som behöver den. Det ska det nu bli ändring på. Därför får Tillväxtverket det här uppdraget, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Uppdraget till Tillväxtverket kommer inte att ersätta behovet av politisk delaktighet från regering eller Regeringskansliet vid större omställningar och varsel, vilket är särskilt viktigt i ett inledande skede.

Tillväxtverket ges nu en roll att i sin löpande verksamhet noga bevaka och följa utvecklingen när det gäller strukturomvandling i omvärlden och i synnerhet i näringslivet. Vid större varsel och omställningar ska myndigheten även, utse en kontaktperson som kan samordna myndighetens stöd med bland annat kunskap, finansiering och nätverk och på så sätt bidra till fortsatt hållbar regional tillväxt och konkurrenskraft i den berörda regionen.

Vid varsel och omställning i näringslivet behöver många olika aktörer samverka för att skapa fortsatt hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i de berörda regionerna. Tillväxtverket ska därför genomföra insatserna i nära samverkan med berörda statliga myndigheter samt med den regionalt utvecklingsansvariga aktören i respektive län.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.