Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Medel för att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa betalas nu ut till landstingen

Publicerad

Totalt ska 490 miljoner kronor betalas ut till landstingen. Regeringen har nu fastslagit den slutgiltiga fördelningen som sker efter befolkningsstorlek. Den större delen av satsningen ska i första hand användas för att stärka förlossningsvården och eftervården för förlösta kvinnor. I andra hand får medlen användas till insatser inom hälso- och sjukvården som leder till att stärka kvinnors hälsa.

En mindre del av satsningen ska också användas för att utveckla och förbättra primärvårdens arbete i syfte att stärka kvinnors hälsa.

- Det finns ett tydligt behov av utveckling inom förlossningsvården och andra delar av vården som har betydelse för kvinnors hälsa. Genom de här pengarna kan landstingen investera för att göra förbättringar, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Medlen utgör den största delen av regeringens budgetsatsning på förlossningsvård, primärvård och kvinnors hälsa och följer den större överenskommelse på området som slöts med Sveriges kommuner och landsting (SKL) i januari. Överenskommelsen i sin helhet omfattar totalt 511 miljoner kronor för 2017.

Landsting Summa insatser i
primärvården för kvinnors hälsa

Summa förlossningsvård och kvinnors hälsa

Summa
Stockholm 26 576 108 84 725 537 111 301 645
Uppsala 4 227 131 13 476 238 17 703 369
Södermanland 3 369 812 10 743 076 14 112 888
Östergötland 5 293 516 16 875 908 22 169 424
Jönköping 4 131 795 13 172 304 17 304 099
Kronoberg 2 276 066 7 256 177 9 532 243
Kalmar 2 823 995 9 002 994 11 826 989
Gotland 678 855 2 164 212 2 843 067
Blekinge 1 853 299 5 908 381 7 761 680
Skåne 15 490 188 49 383 249 64 873 437
Halland 3 747 998 11 948 746 15 696 744
Västra Götaland 19 583 529 62 432 961 82 016 490
Värmland 3 266 119 10 412 498 13 678 617
Örebro 3 452 682 11 007 269 14 459 951
Västmanland 3 133 221 9 988 816 13 122 037
Dalarna 3 328 224 10 610 493 13 938 717
Gävleborg 3 333 060 10 625 910 13 958 970
Västernorrland 2 876 582 9 170 641 12 047 223
Jämtland 1 505 702 4 800 230 6 305 932
Västerbotten 3 114 734 9 929 878 13 044 612
Norrbotten 2 937 384 9 364 482 12 301 866
Summa: 117000000 373000000 490000000

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.