Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Anna Johansson deltar i 70-års jubileum för UNECE:s transportkommitté i Genéve

Publicerad

Idag deltar infrastrukturminister Anna Johansson i ett ministermöte i Genéve med anledning av att UNECE:s transportkommitté (ITC) fyller 70 år.

Anna Johansson kommer att delta i ett panelsamtal som rör möjligheter och utmaningar när det gäller innovation och teknologiska landvinningar för att utveckla hållbara transporter. Anna Johansson träffar också företrädare för andra länder samt FN-organ för diskussioner om aktuella internationella frågor inom hållbara transporter, trafiksäkerhet och uppkopplade fordon.

- Sverige ligger långt fram när det gäller självkörande och uppkopplade fordon. Därför är det viktigt för oss att delta i det internationella regel- och normarbetet och medverka till att lagstiftningen kan hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) är en FN-institution för ekonomiskt samarbete i Europa, med huvudkontor i Genève.

UNECE är en av FN:s fem regionala kommittéer som bildades 1947 och består av 56 medlemsstater från Europa, Nordamerika, Centralasien och södra Kaukasus. Huvudinriktningen för arbetet är att verka för ekonomisk integration mellan medlemsstaterna genom att ta fram gemensamma policyer, konventioner och standards. Arbetet bedrivs främst inom områdena miljö, hållbar energi, handel och industri, transporter samt vattenfrågor.

UNECE:s Inland Transport Committee (ITC) arbetar med landtransporter: väg- och järnvägstrafik samt inre vattenvägar. Arbetet inom ITC omfattar såväl internationella överenskommelser i form av konventioner, frivilliga förordningar samt mellanstatligt samarbete och informationsutbyte. ITC är det enda FN-organet i världen som arbetar med landtransporter. Inom fordonsområdet arbetar ITC bl.a. med frågor som rör internationella normer och regler kring uppkopplade och autonoma fordon. Sverige deltar aktivt i arbetet.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.