Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Anders Ygeman till Moldavien och Georgien för att underteckna samarbetsavtal

Publicerad

Den 6-7 februari besöker Anders Ygeman Moldavien och Georgien för att underteckna samarbetsavtal om brottsbekämpning som stärker relationen mellan länderna.

Avtalen stärker samarbetet mellan Sverige och Moldavien respektive Georgien i bekämpandet av gränsöverskridande grov brottslighet. Det handlar främst om människohandel, vapensmuggling, terrorism, narkotikabrott, cyberbrottslighet och penningtvätt. Avtalen innebär också ett utökat utbyte av expertis och erfarenheter mellan respektive brottsbekämpande myndigheter.

Undertecknandet i Chisinau sker tillsammans med inrikesminister Alexandru Jizdan och i Tbilisi tillsammans med inrikesminister Giorgi Mgebrishvili. I januari slöt regeringen ett likande samarbetsavtal med Serbien.

Under besöken i Moldavien och Georgien kommer Anders Ygeman också att träffa svensk personal från EU:s krishanteringsmission EUMM i Georgien och ett antal organisationer från det civila samhället för att diskutera aktuella frågor, bland annat mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.