Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Internationellt möte om hur näringslivet kan bidra i arbetet mot våld mot barn

Publicerad

Idag, onsdag den 18 januari, togs ett nytt steg i det globala partnerskapet mot våld mot barn med ett internationellt möte i schweiziska Davos med fokus på näringslivets roll i arbetet. Mötet arrangerades i samband med det årliga World Economic Forum. Det globala partnerskapet ska bidra till att uppnå de globala målen i Agenda 2030 om att förebygga och stoppa våld och exploatering av barn. Sverige har en framträdande roll som ett av vägvisarländerna (pathfinders) samt var medarrangör av mötet.

− För att uppnå målen i Agenda 2030 om att alla flickor och pojkar i världen ska växa upp fritt från våld och exploatering är det avgörande att alla samhällsaktörer bidrar och agerar. Näringslivet har här en viktig roll. Den svenska regeringen arbetar tillsammans med bland annat privat sektor, civilsamhället, utbildningsväsendet och med barnen i den här frågan, säger barnminister Åsa Regnér.

Medarrangörer av mötet var även Carlsson Wagonlit Travel, Ericsson, Telia, Zain Group samt UN Foundation. Den svenska regeringen kommer fortsätta dialogen med de företag som är verksamma i Sverige.

Vid mötet deltog bland annat Anthony Lake, chef för UNICEF.

Det globala partnerskapet lanserades 2016

Det globala partnerskapet mot våld mot barn lanserades i juli i år och är ett gemensamt initiativ från UNICEF och WHO för internationell samverkan mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och andra aktörer för att uppnå förändring.

I december 2016 deltog barnminister Åsa Regnér vid partnerskapets första styrelsemöte i UNICEF:s högkvarter i New York. Vid mötet avhandlades bland annat hur partnerskapet ska arbeta med global opinionsbildning och kunskapsutbyte mellan de deltagande länderna samt hur resurser ska mobiliseras för arbetet mot våld mot barn.

Ett antal nationer, så kallade vägvisarländer (pathfinders), har en mer framträdande roll i partnerskapet. Förutom Sverige ingår i nuläget Indonesien, Mexiko och Tanzania som vägvisarländer.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.