Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Sverige driver på för fortsatt ökade ambitioner vid FN:s årliga klimatmöte

Publicerad

Idag börjar FNs klimatmöte COP22 i Marrakech. Det är det första mötet av sitt slag sedan klimatmötet i Paris förra året där världens länder för första gången enades om ett gemensamt klimatavtal. Nu fortsätter förhandlingarna kring Parisavtalets genomförande där Sverige driver på för fortsatt ökade ambitioner.

I och med EU:s ratifikation av Parisavtalet den 4 oktober har avtalet hunnit träda i kraft till COP22, vilket är långt tidigare än någon hade trott. Sverige ratificerade avtalet den 13 oktober och deltar därmed i det första partsmötet som hålls under COP22. Den svenska förhandlingsdelegationen leds av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

– Den snabba ratifikationen av avtalet visar att världens länder insett behovet av att lösa klimatfrågan. Nu ska vi använda denna drivkraft för att driva på för ett snabbt och ambitiöst genomförande av avtalet, säger Isabella Lövin.

Centralt på mötet blir att nå framsteg i utvecklingen av Parisavtalets regelbok. I det ingår att utforma ett så kallat transparensramverk, som ska öka förståelsen kring - och möjliggöra uppföljning av - ländernas klimatåtaganden.

Frågan om stöd till utvecklingsländernas klimatarbete är en annan viktig del av Parisavtalet. Under COP 22 kommer en högnivådialog om finansiering äga rum med fokus på anpassningsfinansiering.

– De utvecklade länderna måste leva upp till sina finansiella åtaganden. Totalt sett är man ganska nära de 100 miljarder dollar som utlovades i Köpenhamn, men det kommer att krävas mycket mer för att hela världen ska kunna ställa om till en grön, hållbar ekonomi, säger Isabella Lövin.

Klimatmötet i Marrakech pågår mellan den 7-18 november. Med i den svenska förhandlingsdelegationen finns också miljöminister Karolina Skog.

Presskontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.