Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regnér deltar vid möte med det globala partnerskapet mot våld mot barn i New York

Publicerad

Barnminister Åsa Regnér är i New York den 1-2 december för att delta vid ett första styrelsemöte för det globala partnerskapet mot våld mot barn. Partnerskapet ska bidra till att uppnå de globala målen i Agenda 2030 och Sverige har en framträdande roll som ett av vägvisarländerna (pathfinders) i arbetet. Åsa Regnér kommer även besöka ett antivåldscenter i Harlem som arbetar för att stärka ungas möjligheter till arbete och att bli delaktiga i samhället.

Det globala partnerskapet mot våld mot barn lanserades i juli i år och är ett gemensamt initiativ från UNICEF och WHO för internationell samverkan mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och andra aktörer för att uppnå förändring. Initiativet är kopplat till de globala målen i Agenda 2030 om att förebygga och stoppa våld och exploatering av barn.

− Nu när styrelsens arbete ska konkretiseras har Sverige som vägvisarland mycket att bidra med. Vårt arbete för att förebygga våld mot barn ligger i framkant och omvärldens intresse är stort. Vi kommer också lyfta hur vi i Sverige utifrån ett jämställdhetsperspektiv arbetar med att stärka skyddet och rättigheter för flickor och pojkar. Det är viktigt i ett globalt samarbete i en allt mer polariserad värld, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Barnminister Åsa Regnér representerar Sverige vid partnerskapets första styrelsemöte som hålls i UNICEF:s högkvarter i New York. Styrelsen kommer bland annat att diskutera hur partnerskapet ska jobba med global opinionsbildning och kunskapsutbyte mellan de deltagande länderna och hur resurser ska mobiliseras för arbetet mot våld mot barn.

För Sveriges del kommer regeringens arbete inom partnerskapet att integreras i de övriga insatser som pågår för att genomföra de hållbara utvecklingsmålen inom Agenda 2030.

Studiebesök vid antivåldscenter

Åsa Regnér kommer också att göra ett studiebesök vid Youthbuild i Harlem, New York, och ta del av organisationens antivåldsarbete samt vad de gör för att förbättra unga människors möjligheter till arbete och ökad delaktighet i samhället. Media är välkomna att delta vid besöket.

Åsa Regnér kommer också att besöka Planned Parenthood of America som erbjuder omfattande rådgivning inom frågor som rör bland annat sex- och samlevnad, reproduktiv hälsa, preventivmedel och abort.

Sverige ett av fyra vägvisarländer

Ett antal nationer, så kallade vägvisarländer (pathfinders), har en mer framträdande roll i partnerskapet. Förutom Sverige ingår i nuläget Indonesien, Mexiko och Tanzania.

Barnminister Åsa Regnér är tillgänglig för media på plats och via telefon. Kontakta pressekreterare Joanna Abrahamsson för intervjuer.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.