Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Energimyndigheten får i uppdrag att förverkliga Hammarby Sjöstad som nationell exportplattform för miljö- och klimatteknik

Publicerad

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att under perioden 2016 – 2018 ge stöd till arbetet med att främja svensk export av miljö- och klimatteknik genom export- och investeringsplattformen Hammarby Sjöstad 2.0.

- Ett helhetstänk när det gäller urbana klimat-, miljö- och energifrågor efterfrågas stort runt om i världen. Även om Sverige ligger i framkant på detta område så finns det stor potential för företagen att öka sin export. Genom att göra en hel modern stadsdel till ett internationellt skyltfönster ökar exportmöjligheterna för svenska små och medelstora klimat- och miljöteknikföretag, säger näringsminister Mikael Damberg.

Miljö- och klimatteknik är en av de utmaningar som är i fokus för arbetet i statsministerns Nationella innovationsråd och för flera av de strategiska samverkansprogrammen, bland annat programmet Smarta städer. Inom ramen för exportstrategin och i enlighet med Team Sweden-modellen får Energimyndigheten i uppdrag att stödja främjandet av svensk miljö- och klimatteknik samt smarta städer inom konceptet Hammarby Sjöstad 2.0 som investerings- och exportplattform. Även om Hammarby är skyltfönstret så handlar det om en nationell satsning där hela Sveriges klimat- och miljöteknikföretag visas upp - genom match-making och uppföljning hela vägen till genomförd affär.

Energimyndigheten får totalt 6 miljoner under 2016 – 2018 för genomförandet av uppdraget som ska slutredovisas senast den 31 mars 2019.

Presskontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Om regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.