Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Miljö och klimat i fokus för ny strategi för utvecklingssamarbete med Bolivia

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia för åren 2016 till 2020. En av de största utmaningarna i landet är utsatthet för klimatförändringar.

Med den nya strategin kommer Sverige att bidra till en förbättrad miljö och hållbart utnyttjande av naturresurser, stärkt motståndskraft mot klimatpåverkan, en demokratisk samhällsutveckling och förbättrade möjligheter till försörjning för människor som lever i fattigdom.

– De senaste åren har vi sett att andelen fattiga har minskat i Bolivia. Landet har uppnått millenniemålet med halverad fattigdom och förbättrat situationen för urfolk och kvinnor. Detta är glädjande, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Bolivia är mycket sårbart för klimatförändringar och därför har en miljömässigt hållbar utveckling blivit en avgörande framtidsfråga för landet. Utvecklingssamarbetet under de kommande fem åren ska ha ett perspektiv bortom biståndet.

– På min resa till Bolivia förra året såg jag ett land som påverkas starkt av stigande temperaturer. Om inte landet får hjälp med anpassning hotas de framsteg som gjorts vad gäller ekonomisk utveckling, säger Isabella Lövin.

Den nya strategin omfattar sammantaget 750 miljoner kronor för åren 2016 till 2020.

Regeringen fattade samtidigt beslut om en ny strategi för utvecklingssamarbetet i Guatemala. Guatemala är ett postkonfliktland som står inför många stora utmaningar. Grundorsaken till konflikten i landet finns kvar, statliga institutioner är mycket svaga och omkring hälften av befolkningen lever fortfarande i fattigdom, trots att fredsavtalet skrevs under 1996. Sveriges stöd ska bidra till att landet ska kunna fortsätta arbeta för genomförandet av fredsavtalet, och stärkt demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Strategin gäller för åren 2016 till 2020 och uppgår till sammanlagt 1 125 miljoner kronor under perioden.

Presskontakt

Mikaela Kotschack
Tf Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Mobil 073-062 90 04
e-post till Mikaela Kotschack

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.