Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Minskad detaljstyrning av Skolverket för en bättre skola

Publicerad

Statens skolverk ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. För att förbättra myndighetens förutsättningar att utföra sitt uppdrag föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2017 förändringar i styrningen av Skolverket.

- Skolverket får större utrymme att bättre anpassa verksamheten efter verkligheten, och kan på ett mer effektivt sätt använda medlen utifrån egen kunskap och löpande kontakter med skolhuvudmännen. Då får fler skolor det stöd man behöver. I slutändan är det en vinst för eleverna. Regeringen tar nu ett nytt steg i att minska detaljstyrningen av statliga myndigheter till förmån för en mer strategisk och effektiv styrning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Skolverkets uppdrag har förändrats under senare år samtidigt som myndigheten har vuxit kraftigt. Myndigheten har flera gånger pekat på att sättet som medel styrs är ett hinder för en effektiv verksamhet. Statskontoret visade, i den av regeringen initierade översynen av Skolverket, på behovet av att minska detaljeringsnivån i styrningen.

För att Skolverket ska kunna bli en mer effektiv myndighet och kunna ge mer stöd till skolor anpassar nu regeringen styrningen av Skolverket. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att merparten av förvaltningsmedlen på de anslag som Statens skolverk ansvarar för, totalt mer än 400 miljoner kronor, ska samlas på myndighetens förvaltningsanslag. Förslaget innebär att regeringen minskar detaljstyrningen av Skolverket så att den blir mer strategisk och effektiv. Samtidigt anpassas styrningen och blir mer lik styrningen av andra statliga myndigheter.

- Trots att Skolverket själva efterfrågade en förändring agerade inte den förra regeringen. Jag gav därför Statskontoret i uppdrag att utreda hur styrningen kunde förbättras och nu agerar vi utifrån deras slutsatser. Mindre detaljstyrning ger Skolverket bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Det är positivt för svensk skola, säger Gustav Fridolin.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.