Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Budgetförstärkningar till Polisen och Säkerhetspolisen

Publicerad

Regeringen tillför i budgetpropositionen för 2017 Polismyndigheten och Säkerhetspolisen stegvis mer resurser till 2020. Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

För Polismyndigheten görs ett tillskott på sammantaget drygt 2 miljarder kronor under perioden 2017-2020 för möjligheten att öka antalet anställda, utbilda fler poliser och anställa fler civilanställda. Samtidigt gör regeringen i budgeten flera omprioriteringar för att avlasta polisen de arbetsuppgifter som kan utföras mer effektivt av andra myndigheter.

Kustbevakningen får ett utökat ansvar för brottsbekämpningen till sjöss och Kriminalvården kommer i större utsträckning bistå med handräckning. Fler poliser kräver ett högre intag till polishögskolan vilket kommer att kräva resurser till ökat studiestöd.

I tillskottet till Polismyndigheten ingår en satsning mot illegala cabotagetransporter på 25 miljoner kr per år till och med 2020.

– Vi måste ha fler poliser där de behövs som mest. Polisens arbetsuppgifter renodlas, fler civilanställda kan rekryteras och fler poliser kan utbildas, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Vi måste se bättre resultat av omorganisationen och fler poliser närmare medborgarna. Bedömningen i den här budgeten är att Polismyndigheten i år kommer att ha ett överskott på runt 700 miljoner kronor. Därför skjuter vi till medel stegvis kommande år. Sammanlagt rör det sig om två miljarder fram till 2020. Regeringen kommer noga följa både resultat och resursbehov framöver, säger finansminister Magdalena Andersson.

Säkerhetspolisens arbete behöver stärkas i en orolig omvärld. Regeringen tillför säkerhetspolisen 650 miljoner under perioden 2017-2020.

– Säkerhetspolisen måste ha muskler att hantera terrorhot och personer som radikaliserats, säger inrikesminister Anders Ygeman.

mnkr 2017 2018 2019 2020 2017-2020
Polisen 100 280 700 1 000 2 080
Säpo 80 170 200 200 650
Totalt 180 450 900 1 200 2 730

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.