Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nästa steg för bättre tillgång till sprututbyte

Publicerad

Under torsdagens regeringssammanträde beslutade regeringen att skicka en remiss till lagrådet som ska möjliggöra för landstingen att ensamma besluta om sprututbytesprogram.

Förslagen innebär att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstinget som blir ensam huvudman för att ansöka om och att driva verksamheten. Det föreslås att personer som injicerar droger och har fyllt 18 år ska kunna delta i verksamheten. Den tidigare åldersgränsen på 20 år sänks alltså.

Sprututbyten har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av såväl svenska som internationella myndigheter.

- Sprututbyte är en viktig smittskyddsåtgärd och rekommenderas av både Folkhälsomyndigheten och en rad internationella organisationer. Förslagen i lagrådsremissen syftar till att öka tillgängligheten till sprututbytesverksamhet över hela landet. Det skapar också nya möjligheter för personer i missbruk och beroende att komma i kontakt med hälso- och sjukvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

I lagrådsremissen föreslås också att det särskilda kravet på märkning av kanyler och sprutor utdelade via sprututbyten tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 mars 2017.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.