Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Avtal mot vapensmuggling

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdag 21 juli, beslutat att ingå två avtal om samarbete om bekämpning av grov brottslighet med Moldavien och Serbien. Samarbetet gäller såväl tull som polis i Sverige, Moldavien och Serbien.

Inrikesminister Anders Ygeman vid regeringens sommarfika torsdagen den 21 juli 2016
Inrikesminister Anders Ygeman vid regeringens sommarfika torsdagen den 21 juli 2016 Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

– Polis och tull kommer genom avtalen få större möjligheter att bekämpa smuggling av illegala skjutvapen och narkotika, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Efter Balkankriget på 1990-talet finns en stor mängd illegala vapen på Västra Balkan. Sverige ska ta en aktiv del i att minska antalet. Polissamarbetsavtal är en väg. En vapenamnesti skulle kunna vara en annan.

– Bosnien och Hercegovinas ministrar väckte frågan om vapenamnesti på Västra Balkan när vi diskuterade hur vi kommer åt de illegala vapnen. Jag är positiv till att gå vidare med en diskussion om en vapenamnesti i EU. När det finns mer konkreta initiativ så kommer jag ta upp frågan med riksdagens EU-nämnd, säger Anders Ygeman.

Avtalen innebär i korthet att behöriga brottsbekämpande myndigheter får begära och överlämna uppgifter som behövs för att upptäcka och utreda grova brott. I avtalen finns ett antal grunder för att inte lämna ut de begärda uppgifterna, till exempel om det skulle kunna skada nationella intressen, påverka en pågående utredning eller annars stå i strid mot rättsprinciper. Avtalen innehåller också bestämmelser om hur de uppgifter som lämnats ut ska behandlas av motparten.

Förutom informationsutbyte i brottsutredningar kan de berörda myndigheterna också samarbeta genom utbyte av erfarenheter, gemensamma utbildningar, seminarier och deltagande som observatörer.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.