Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Isabella Lövin talar om fred i FN:s säkerhetsråd

Publicerad

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, besöker FN:s högkvarter i New York den 7-10 juni. Där deltar hon bland annat i en debatt i FN:s säkerhetsråd om skydd av civila och fredsbevarande operationer samt ett seminarium om FN:s globala mål och utbildning tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin.

- I en tid då stora delar av världen upplever krig och konflikter, samt de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget, kommer jag prata om vikten av att respektera de grundläggande humanitära principerna. Detta gäller även FN:s egna fredsbevarande trupper, som måste vara väl förberedda för de uppdrag som ska genomföras och utbildade i etik, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Världen måste kunna lita på att FN gör sitt jobb, säger Isabella Lövin.

Inlägget i FN:s säkerhetsråd kommer att äga rum i samband med en debatt den 10 juni. Isabella Lövin kommer också att delta ett seminarium om FN:s nya globala mål och kampanjen "First Generation", som handlar om att lyfta unga och lärares särskilt viktiga roll för att nå målen, tillsammans med bland andra utbildningsminister Gustav Fridolin den 9 juni.

Den 8 juni på världshavens dag kommer Isabella Lövin att medverka vid en välkomstceremoni för fartyget "Hōkūle'a" tillsammans med FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon. Sverige har tillsammans med ett antal små önationer tagit ledningen kring en uppföljningsmekanism för att säkerställa att mål 14 om hållbara hav ska genomföras globalt. Sverige kommer tillsammans med Fiji kommer att stå värd för en konferens om hållbara hav på Fiji i juni 2017.

Presskontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.