Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér talar vid statspartsmöte om funktionshinder i New York

Publicerad

Den 14-16 juni genomförs, vid FN i New York, det nionde statspartsmötet om implementering av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér håller ett anförande och deltar vid ett möte om hur fattigdom och ojämlikhet ska motverkas för personer med funktionsnedsättning.

- Det är viktigt att Sverige tar en aktiv roll i det globala arbetet med mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utgångspunkten måste vara att vi ska ha ett jämlikt och jämställt samhälle där alla kan vara delaktiga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Statspartsmötet är viktigt för att genomföra konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt att nå målen i Agenda 2030. Under besöket i New York har Åsa Regnér bilaterala möten om funktionhindersfrågor med ett antal ministerkollegor från andra länder.

Sverige arrangerar seminiarer om tillgänglighet

Sverige arrangerar även två seminarier (side events) i samband med statspartsmötet. Handikappförbundens seminarium, "Rätten att delta – hur man skapar tillgängliga möten online",handlar om tillgängliga möten online och Spinalis seminarium, "Mamma, pappa, lam", har fokus på föräldraskap och funktionsnedsättningar.

Från Sveriges delegation deltar även statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson.

Presskontakt

Tora Heckscher
Tf. pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.