Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådet Kristina Persson främjar svensk innovation och entreprenörskap

Publicerad

Ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Kristina Persson, besöker Algeriet idag och imorgon, den 5-6 april, för att medverka i Sverigedagarna. Det är ett arrangemang ordnat av den svenska ambassaden och Business Sweden i samverkan med svenska företag och algeriska ministerier på temat innovation, entreprenörskap och hållbarhet. Under besöket kommer statsrådet att delta i paneldebatter samt träffa företrädare från Algeriets regering, däribland utrikesministern Ramtane Lamamra.

Sverigedagarna är ett främjandeevenemang som för första gången arrangeras i Alger. Evenemanget syftar till att stärka varumärket Sverige i Algeriet samt sprida kunskap om Sverige som ett kreativt och innovativt land med entreprenörsanda.

- Det känns angeläget och stimulerande att få delta under de första Sverigedagarna som ambassaden i Algeriet arrangerar. Algeriet är ett intressant land, inte minst handelspolitiskt och utgör ett av 26 prioriterade länder i regeringens exportstrategi. Algeriet är fjärde största exportland i MENA-regionen, och den svenska exporten har ökat till 4 miljarder bara under de senaste fem åren vilket är en kraftig ökning på så kort tid. Goda förutsättningar finns vidare för ytterligare handel och investeringar, säger Kristina Persson, minister för strategi och framtidsfrågor.

Algeriet är också intressant då landet precis som Sverige har ett starkt engagemang i regionala och internationella organisationer, däribland FN, verkar för fredliga lösningar på väpnade konflikter, samt i dialog med internationella samfundet deltar i den gemensamma kampen mot terrorism.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.