Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Myndigheter bidrar med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Publicerad

Den 7 april fattade regeringen beslut om ett uppdrag som innebär att flera statliga myndigheter ska kartlägga och redovisa hur deras verksamheter bidrar till Sveriges möjligheter att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

- Uppdraget till myndigheterna är viktigt för Sveriges fortsatta arbete med Agenda 2030. Vår ambition är att vara ledande i arbetet med de globala målen och då är det viktigt att vi lyckas skapa engagemang och en fungerande samverkan mellan alla de aktörer i samhället som berörs, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Uppdraget, som omfattar ett åttiotal myndigheter, innebär bl.a. att varje myndighet ska bedöma hur deras verksamhet bidrar till att Sverige når målen och delmålen i Agenda 2030 och om det finns behov av ytterligare åtgärder för att uppfylla målen.

Underlaget som myndigheterna redovisar kommer bidra till att utveckla regeringens styrning inom de politikområden som berörs av Agenda 2030. Underlaget kommer även att fungera som ett stöd till den delegation som har fått i uppdrag att bl.a. ta fram förslag på en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget senast den 31 augusti 2016.

Uppdraget kommer finnas tillgängligt på regeringen.se inom kort.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.