Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsminister Isabella Lövin talar om Syrien i FN

Publicerad

Biståndsminister Isabella Lövin besöker FN:s högkvarter i New York den 18-19 april. Där deltar hon bland annat i en debatt i FN:s säkerhetsråd om situationen i Mellanöstern på måndagen.

Biståndsminister Isabella Lövin besöker FN:s högkvarter i New York den 18-19 april. Hon deltar bland annat i en debatt i FN:s säkerhetsråd om situationen i Mellanöstern.

- Jag kommer att betona vikten av att alla parter tar sitt ansvar för fred i Syrien så att Genèvesamtalen inte misslyckas. Kvinnors deltagande i förhandlingarna är centralt för att freden ska kunna bli hållbar. Jag kommer även att lyfta den allvarliga situationen på Västbanken och i Gaza och det akuta behovet av att en resultatinriktad fredsprocess kommer i gång, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Lövin kommer även att hålla ett svenskt anförande vid ett möte om Addis Abeba Action Agenda (AAAA) den 18 april . Addis Abeba Action Agenda är den överenskommelse som nåddes i den etiopiska huvudstaden sommaren 2015 för den framtida finansieringen av de globala målen om hållbar utveckling, Agenda 2030, som världens ledare antog i september förra året.

- Forumet i New York blir startskottet för genomförandet av Addis Ababa Action Agenda. Det är av största vikt att vi nu etablerar ett ramverk för uppföljning och att alla politikområden strävar åt samma håll. Panamaskandalen har synliggjort hur viktigt det är att komma åt kapitalflykten, inte minst från utvecklingsländer som alltför ofta töms på avgörande skatteintäkter, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Biståndsminister Lövin kommer även att delta i seminarier om dels den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG), dels om finansiering av det globala mål i Agenda 2030 som rör hållbar energi för alla.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.