Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

30-årsdagen av Tjernobylolyckan: Statssekreterare Maja Fjaestad representerar regeringen vid ceremonier i Vitryssland och Ukraina

Publicerad

Den 25-26 april deltar framtidsministerns statssekreterare Maja Fjaestad på minnesceremonier och konferens med anledning av 30-årsdagen av Tjernobylolyckan. Fjaestad medverkar som representant för den svenska regeringen.

Inför 30-årsdagen av Tjernobylolyckan aktualiseras omvärldens stöd till arbetet med att säkra att det havererade kärnkraftverket inte ytterligare förvärrar miljösituationen i Ukraina och dess närområden. Sverige har bidragit med mer än 20 miljoner euro till det internationella samarbetet för sanering av det havererade kärnkraftverket. Sverige har därmed deltagit i finansieringen av byggandet av den storskaliga nya säkra inneslutningen över den reaktor som exploderade den 26 april 1986.

Det största, svenska stödet till Ukraina på energiområdet riktas emellertid till energi effektivisering. Med bidrag på 27 miljoner euro är Sverige den största bilaterala givaren till en multilateral fond för energipartnerskap med Ukraina som syftar till att åstadkomma en effektivare användning av energi på lokal och regional nivå, som fjärrvärmeprojekt med bland annat ny infra­struktur och isolering av offentliga byggnader och hushåll.

- Tjernobyldagen är en viktig dag, både för att minnas offren och för att hjälpas åt att se framåt. Jag är stolt över Sveriges insatser för kärnsäkerhet och jag är angelägen om att följa arbetet med att säkra inneslutningen av den havererade reaktorn, säger statssekreterare Maja Fjaestad.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00