Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Beslut om viktigt demokratistöd i Europa

Publicerad

Regeringen fattar idag beslut om svenskt deltagande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas, OSSE:s, valobservationsinsatser för 2016. Det sker i en tid då det demokratiska utrymmet krymper i delar av regionen.

Valobservationsinsatser är en viktig del av det svenska demokratistödet och syftar till att stödja genomförande av fria, rättvisa och transparenta val. OSSE:s kontor för demokratiska institutioner, ODIHR har lång erfarenhet av valövervakning och dess metodologi och expertis på området är internationellt erkänd.

- ODIHR har ett mycket viktigt uppdrag att bistå OSSE:s deltagande stater att leva upp till sina demokratiska åtaganden. Vi ser dock en oroande trend där det demokratiska utrymmet krymper i delar av OSSE-regionen och där vissa deltagande stater agerar för att försvaga och försvåra ODIHR:s mandat och valövervakningsarbete. Det gör det särskilt angeläget att Sverige bidrar med stöd genom att skicka valobservatörer och står upp för principen om rätten till fria och oberoende val, säger biståndsminister Isabella Lövin.

På grundval av Sveriges politiska och geografiska prioriteringar för OSSE-arbetet beslutar regeringen att det är särskilt prioriterat att Sverige under 2016 deltar i OSSE/ODIHR:s valobservationsinsatser i Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ukraina och Vitryssland. Därtill medges även deltagande i Bosnien och Hercegovina, Mongoliet och Serbien. Beslut om ytterligare val som tillkommer under 2016 fattas separat. Förutsättningar för ett svenskt deltagande är att valen äger rum, att de aktuella länderna bjuder in ODIHR att observera och att ODIHR, efter genomförd behovsanalys, bedömer att en meningsfull valobservationsinsats kan genomföras.

Nytt för i år är att samordning och administration av de svenska bidragen till valobservationsinsatser har flyttats från Sida till Folke Bernadotteakademin.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.