Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet och vinster från brottslig verksamhet

Publicerad

Den straffrättsliga lagstiftningen ska stärkas för att bättre kunna motverka organiserad brottslighet och möjligheterna att förverka vinster från brottslig verksamhet ska utökas. Det föreslår regeringen som två åtgärder i sin samlade insats för att bekämpa organiserad brottslighet.

Regeringen vill förbättra förutsättningarna att komma åt organiserad brottslighet och har därför i dag, torsdagen den 25 februari, beslutat om förslag till bättre straffrättsliga verktyg. I propositionen föreslår regeringen bland annat att försök, förberedelse och stämpling till allvarliga brott som är vanliga inom organiserad brottslighet ska kriminaliseras i större utsträckning än i dag och att straffen för förberedelse och stämpling till vissa brott ska skärpas. Regeringen föreslår en straffbestämmelse som bland annat kan tillämpas när en ledare inom ett kriminellt nätverk känner till att ett allvarligt brott är på gång men låter bli att förhindra brottet.

Prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

För att minska incitamenten för kriminella att begå brott krävs också att möjligheterna att förverka deras brottsvinster utökas och blir mer effektiva. Regeringen föreslår därför i ett förslag som lämnats till Lagrådet att möjligheterna att förverka vinster från brottslig verksamhet (utvidgat förverkande) ska utökas till att gälla vid fler brott. Vidare föreslås utökade möjligheter att besluta om förverkande även utan samband med en fällande brottmålsdom.

Lagrådsremiss: Utökade möjligheter till förverkande

– Det här underlättar för oss att gripa och åtala ledarna för gängen och inte bara hantlangarna. Vi får också bättre verktyg för att beslagta pengar och tillgångar som tillgodogjorts från brott av personer som döms för brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00