Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Hårdare straff för att sälja eller smuggla stora mängder narkotika

Publicerad

Straffen för att sälja eller smuggla stora mängder narkotika behöver skärpas. Därför föreslår regeringen att två nya brott, synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling, ska införas.

Narkotikamissbruk och den illegala narkotikahandeln är ett allvarligt hot mot samhället. Regeringen prioriterar kampen mot narkotika och mot de skador som missbruket och handeln orsakar genom en tydligare och skarpare lagstiftning.

Syftet med förslaget är att ge domstolarna förutsättningar att fullt ut beakta alla omständigheter som är relevanta – till exempel om en gärning avsett en synnerligen stor mängd narkotika – så att straffet blir så högt som gärningen är värd.

Regeringen föreslår nu att straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling delas upp och att det införs två nya brott: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling.

– Gärningar som avser synnerligen stora mängder narkotika ska leda till långa straff. Det är en viktig signal om hur allvarligt samhället ser på den typen av brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Straffet för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling ska vara fängelse i lägst två och högst sju år. Straffet för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling ska vara fängelse i lägst sex och högst tio år. Dessutom klargörs det vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott är synnerligen grovt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Prop. 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh