Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Europeiska kommissionen och USA överens om regelverk för överföring av personuppgifter över Atlanten

Publicerad

Efter intensiva förhandlingar har Europeiska kommissionen och USA träffat en överenskommelse om ett nytt regelverk för överföring av personuppgifter mellan EU och USA. Regeringen välkomnar att en överenskommelse nåtts.

Enligt EU:s dataskyddsregler får personuppgifter endast föras över till länder utanför EU och EES om de har adekvat skydd för uppgifterna. USA har inte ansetts nå upp till det kravet. Men det har ändå, till i höstas, varit möjligt att överföra personuppgifter till USA genom Safe Harbour-systemet. Systemet innebar bl.a. att företag och organisationer i USA försäkrar att de följer vissa dataskyddsregler. I oktober 2015 underkände EU-domstolen systemet i det så kallade Facebook-målet.

Under hösten har Europeiska kommissionen och USA fört intensiva förhandlingar för att komma överens om ett nytt system som kan ersätta Safe Harbour. Europeiska kommissionen har haft som målsättning att nå en överenskommelse som tar hänsyn till såväl intresset av ett fungerande flöde av personuppgifter över Atlanten som skyddet av den personliga integriteten. Förhandlingarna har nu resulterat i en överenskommelse som ska möjliggöra överföring av personuppgifter från EU till USA.

Frågan om överföring av personuppgifter till USA är av stor betydelse för svensk ekonomi. Regeringen har på olika sätt varit pådrivande för att en överenskommelse, där hänsyn tas till den personliga integriteten, ska komma till stånd. Bland annat har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson diskuterat frågan med ansvarig EU-kommissionär Vera Jourova och närings- och innovationsminister Mikael Damberg tagit upp frågan med företrädare för Europeiska kommissionen och den amerikanska regeringen.

– En förutsättning för innovation och konkurrenskraft är öppenhet mot omvärlden. Digitaliseringen underlättar mer än någonsin tidigare gränsöverskridande kontakter och handel. För ett land som Sverige är det centralt att ha tillgång till de bästa lösningarna och andra marknader. Därför är jag nu glad och lättad över att EU-kommissionen och USA nått en överenskommelse om fria dataflöden, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Ett fungerande regelverk för överföring av personuppgifter över Atlanten, där hänsyn tas till den personliga integriteten, är nödvändigt för den ekonomiska utvecklingen. Det är därför glädjande att en överenskommelse finns på plats, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

För att det nya regelverket ska kunna tillämpas återstår för Europeiska kommissionen att fatta beslut enligt överenskommelsen. I denna process är bl.a. EU:s medlemsstater involverade.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Nils Sjöblom
Rättssakkunnig
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.