Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Uttalande angående Nordkoreas rapporterade vätebombssprängning

Publicerad

Uppgifterna om provsprängning i Nordkorea är djupt oroande. Om en kärnsprängning genomförts är det en allvarlig och provokativ handling som äventyrar internationell fred och säkerhet och bör fördömas.

En sprängning är ett flagrant brott mot FN:s säkerhetsrådsresolutioner och mot principerna i provstoppsavtalet CTBT.

Sverige, EU och det internationella samfundet uppmanar Nordkorea att fullgöra sina internationella förpliktelser och respektera FN:s säkerhetsrådsresolutioner och principerna i CTBT.

 

- Utrikesminister Margot Wallström

 

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.