Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Mikael Damberg på WTO-konferens och främjanderesa till Nairobi

Publicerad

Ett nytt informationsteknikavtal inom ramen för WTO samt exportfrämjande är i fokus när närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker Nairobi, Kenya 15-16 december 2015.

Mikael Damberg deltar i Världshandelsorganisationens (WTO) tionde ministerkonferens i Nairobi. Vid konferensen är strävan att ett utvidgat informationsteknikavtal ska undertecknas. Avtalet innebär tullfrihet på en stor mängd teknikvaror som tillsammans omfattar ca sju procent av den totala världshandeln. Beslut förväntas också tas rörande det framtida arbetet i WTO.

Mikael Damberg medverkar även på exportfrämjandeaktiviteter och besök hos svenska energiföretag verksamma i Kenya.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.