Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En europeisk utredningsorder – Ett mer effektivt förfarande för bevisinhämtning i EU

Publicerad

Ett sammanhållet och mer effektivt förfarande för bevisinhämtning inom EU – det är innebörden av direktivet om den europeiska utredningsordern. En departementspromemoria har i dag överlämnats till inrikesministern Anders Ygeman med förslag på hur direktivet ska genomföras i svensk rätt.

Direktivet syftar till att åstadkomma en ny strategi och ett heltäckande system för inhämtning av bevisning i ärenden med gränsöverskridande dimensioner. En europeisk utredningsorder ska hjälpa åklagare och domstolar att få snabbare och bättre hjälp med att samla in och ta upp bevisning i en annan medlemsstat. Direktivet omfattar i princip all form av bevisinhämtning, till exempel att förhör ska hållas eller att egendom ska tas i beslag. Som utgångspunkt gäller enligt direktivet att den mottagande medlemsstaten ska erkänna och verkställa den begärda utredningsåtgärden på samma sätt som i nationella ärenden och utan att göra någon närmare prövning av utredningsordern mot det egna interna regelverket.

I promemorian föreslås att en helt ny lag införs som ersätter all tidigare lagstiftning om bevisinhämtning i förhållande till de medlemsstater i EU som genomfört direktivet. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser både om utfärdande av en svensk utredningsorder och om verkställande i Sverige av en utredningsorder från en annan medlemsstat. Den nya lagen och följdändringar i annan lagstiftning föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Utredare har varit före detta överåklagaren Nils Rekke med hovrättsassessorn Réka Gödri-Mártis, utredningsavdelningen i Malmö, som sekreterare.

Ds 2015:57 En europeisk utredningsorder

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.