Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre tillgång till sprututbyte

Publicerad Uppdaterad

Socialdepartementet skickar idag ut på remiss förslag på ändringar i den nuvarande lagen om utbyte av sprutor och kanyler (2006:323). Syftet med förslagen är att vården ska bli mer jämlik över hela landet, förhindra smittspridning samt kunna förbättra hälsosituationen för personer som injicerar droger.

Sprututbytesverksamhet bedöms vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt. Sprututbytesverksamheterna är dessutom en ingång för att möta en utsatt grupp i samhället; att kunna etablera kontakt och att motivera till att söka vård och behandling för missbruk eller beroende. Trots detta finns det få sprututbytesmottagningar runt om i landet.

Socialdepartementets förslag innebär att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstingen som blir ensam huvudman. Vidare föreslår Socialdepartementet att sänka åldersgränsen för att delta i ett sprututbytesprogram från 20 till 18 år.

–  Sprututbyte är en viktig smittskyddsåtgärd, det visar såväl svensk som internationell erfarenhet. Förslagen syftar till att öka tillgängligheten till sprututbytesverksamhet över hela landet, då skapar vi nya möjligheter att möta grupper som tidigare har varit svåra att nå, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Förslagen skickas ut på remiss idag och förändringar av lagen beräknas träda ikraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.