Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ur budgetpropositionen för 2016: Regeringen gör kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Publicerad

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden. Samtliga insatser ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Den nya kunskapssatsningen, som är en ettårig insats, är en del av ett större paket för bland annat ökad kvalitet inom äldreomsorgen.

 - För att alla äldre kvinnor och män och personer med funktionsnedsättning ska få det stöd och den omsorg de behöver är personalens kompetens, utbildning och erfarenhet avgörande.

Vården och omsorgen uppvisar idag oskäliga skillnader i tillgång för kvinnor och män. Därför är det viktigt att insatserna har ett jämställdhetsperspektiv. Satsningen är en överenskommelse med Vänsterpartiet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Satsningen ska underlätta för kommunerna att erbjuda riktad kompetensutveckling för den personal som ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Bland annat vill regeringen bidra till att ny nationell utbildning för baspersonal inom funktionshinderområdet utvecklas.

Satsningen möjliggör för utvecklingsinsatser att långsiktigt minska kunskapsluckor inom bland annat fallförebyggande arbete och insatser inom demensområdet.

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen tas fram

Regeringen har utsett en särskild utredare som ska ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Uppdraget startade i september och ska presenteras senast den 31 mars 2017.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.