Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ur budgetpropostionen 2016: Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och ungdomsvården

Publicerad

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen, efter överenskommelse med Vänsterpartiet, att 250 miljoner kronor avsätts årligen mellan 2016 och 2019 för att stärka och utveckla Socialtjänstens verksamheter. Medlen ska i huvudsak gå till ökad bemanning men även till satsningar på kompetens och kvalitet.

- Den sociala barn- och ungdomsvården har ett viktigt uppdrag att ge stöd till utsatta barn och ungdomar. Verksamheterna står inför stora utmaningar och det pågår utvecklingsarbete på lokal, regional och nationell nivå men det finns brister. Med den här satsningen vill regeringen och Vänsterpartiet vända utvecklingen och förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att göra ett bra arbete, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér som är ansvarig minister för socialtjänsten.

Förslaget innebär att 250 miljoner kronor avsätts årligen 2016-2019 för att förbättra förutsättningarna för socialtjänstens arbete i den sociala barn- och ungdomsvården.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.